Den norske patologforening

Veiledere, fagstoff

Placentakompendium

20. mars 2012

Atlas og kompendium i perinatalpatologi

 

Del 1: Placentapatologi
En praktisk orientert hjelp til dagens diagnostikk

Av Gitta Turowski.
De enkelte kapitler ligger i vedlegg.