Den norske patologforening

Faggrupper

TNM

TNM klassifiseringen oppdateres jevnlig. Siste versjon er 8.utgave fra 2017.
21. mars 2018

Siste versjon og oversikt over endringer kan lastes ned fra høyre.