Den norske patologforening

Faglige nyheter

Oppdatert for prostatadiagnostikk

28. februar 2017

Artikkel fra Epstein et al om implementering av ISUP 2014 og grad-grupper for prostata karsinom. Bør leses av alle som driver med prostatapatologi.