Den norske patologforening

Faglige nyheter

Pathology Imagebase for standardisation of grading

Nyttig artikkel av Egevad mfl om standardisering av prostatacarcinom-gradering, fra 2018
17. juli 2018