Den norske patologforening

Faglige nyheter

Prostatacarcinomer, modifisert Gleason grad

4. februar 2012

Siste modifikasjon fra Epstein et al, se også Am J Surg Pathol 2005 Sep;29:1228-42