Blærekreft møte

Hvor: Gardermoen Airport hotell
Dato: 29.03.2019

Møte i regi av Blærekreftforeningen for å bygge nettverk rundt håndtering av blærekreft.

Bjørn Isfoss koordinerere møtet for patologer, se kontaktinfo i vedlegg.