7. feb. 2020: Symposium med fokus på thyreoidearelaterte temaer

7. februar arrangeres Symposium i Endokrinkirurgi ved OUS, Radiumhospitalet. Flere av temaene er også av interesse for patologer; det blir bl.a. innlegg ved to patologer/molekylærgenetikere fra Sverige.

Sted: Auditorim Forskningsbygget, Radiumhospitalet.
Tid: Fredag 7. februar 2020 kl. 09.30 - 16.00.

Påmelding: Epost til Ellen Schlichting.
Påmeldingsfrist: 24. januar.

Det er ingen deltageravgift, men deltagerene må finansiere reise til og fra selv.

Program
Møteleder: Else Marie Opsahl / Ingrid Alm Andersen
09.30-09.40: Velkommen
Else Marie Opsahl, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, OUS.

09.40-10.00: Målrettet kirurgisk behandling ved differensiert thyreoideacarcinom. Hvordan unngå overbehanding?
Kristin Helset, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, St. Olavs hospital.

10.00-10.20: Kontinuerlig nervemonitorering, Fordeler og ulemper.
Katrin Brauckhoff, Avdeling for bryst- og endokrinkirurgi, Haukeland universitetssykehus.

10.20-10.40: Erfaringer med etanolbehandling av metastatisk lymfeknuteresidiv ved cancer thyreoidea.
Pål Stefan Frich, Avdeling for radiologi, OUS.

10.40-11.00: Kaffe

11.00-11.30: TERT promotor-sekvensering i klinisk rutine ved cancer thyreoidea.
Adam Stenman, Avdeling for molecylær medisin og kirurgi, Karolinska Sjukehuset, Stockholm.

11.30-12.00:

Molekylærgenetikk av thyreoideacarcinom og parathyreoideatumores – hvordan påvirkes kirurgien i dag, og framtidsutsikter.
Oliver Gimm, Avdeling for klinisk og eksperimentell medisin, Linköping Universitet.

12.00-13.00: Lunsj

Møteleder: Eva Sigstad / Inga Karsrud
13.00-13.20: Mediastinal kirurgi ved endokrinkirurgi.
Lars Jørgensen, Avdeling for thoraxkirurgi, OUS.

13.20-13.40: Tracheal reseksjon med sernoclaviculær periostal rekontruksjon ved lokalavansert cancer thyreoidea.
Terje Osnes, Avdeling for øre-nese-halssykdommer, OUS

13.40-14.00: Reaktivering av Nal symportere med BRAF og MEK inhibitorer ved Radiojodresistent cancer thyreoidea.
Trond Bogsrud, Avdeling for nukleærmedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge

14.00-14.20: Kaffe

14.20-14.40: Utprøvende molekylær rettet onkologisk behandling ved thyreoideacarcinom, oppdatering fra ATA 2019.
Elin Hallan Naderi, Avdeling for kreftbehandling, OUS.

14.40-15.00: PTC 18F-CHOLIN ved residiv av hyperparathyreoidisme.
Vegard Heimly Brun, overlege, seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, Universitetssykehuset i Nord Norge.

15.00-15.30 15.30: Når kirurgi ved hyperparathyreoidisme er vanskelig, og ved residiv.
Trond Harder Paulsen, overlege, seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, OUS

15.30: Oppsummering

Programkomite:
Kristin Holgersen Fagerli, Avdeling for radiologi, OUS.
Eva Sigstad, Avdeling for patologi, OUS.
Else Marie Opsahl, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, OUS.
Ellen Schlichting, Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi, OUS

Symposiet arrangeres med økonomisk støtte fra Radiumhospitalets Legater.