Den norske patologforening

Kurs/kongresser

Informasjon om kurs og kongresser i patologi.
15. februar 2012

Etter omleggingen av spesialistutdanningen er det Regionalt utdanningssenter som har ansvaret for kursene som inngår i spesialieringen. Kursene kunngjøres på spesialisthelsetjenesten.no, og kurslisten kan filtreres på bl.a. spesialitet. Patologispesifikke kurs blir også lagt inn i listen nedenfor.

En rekke nettsteder har lister over kurs:
Pathology outlines er ganske oversiktlig, men har mest amerikanske kurs.
Harvard Medical Schools utdanningsavdeling har en rekke kurs for patologer.
European Society of Pathology (ESP) informerer også om mange fine kurs og seminarer i nyhetsbrevet som sendes regelmessig til medlemmer av ESP. Nyhetsbrevene er også tilgjengelige på nettsiden deres.
Weill Cornell Medical College arrangerer også gode kurs regelmessig.
I Polen arrangeres flere kurs med gode internasjonale foredragsholdere, se nettsiden deres.

Meld gjerne fra til nettredaktør om viktige kurs eller møter, oppdateringer eller feil i listen.

Planlagte kurs og kongresser

2021
8. - 10. februar: Obduksjonspatologi og rettsmedisin, digitalt kurs (obligatorisk i ny og gammel ordning)
13. - 18. mars: USCAP, digitalt kurs
17. mars: Immunhistokjemi for patologier, digitalt kurs, sendes fra Stavanger
18. - 19. mars: Årsmøte i DNP, digitalt kurs, sendes fra Stavanger
15. - 18. mars: Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk, webinar (godkjent som valgfritt kurs i patologi)
19. - 20. april: Hematopatologi, Trondheim (anbefalt kurs for LIS i patologi)
27. - 28. mai: Thyroideapatologi, Tromsø (valgfritt organkurs for LIS i patologi)

2022
19. - 24. mars: USCAP, Los Angeles, CA

2023
11. - 16. mars: USCAP, New Orleans, LA

2024
16. - 21. mars: USCAP, Los Angeles, CA

2025
22. - 27. mars: USCAP, Boston, MA

2026
21. - 26. mars: USCAP, San Antonio, TX

2027
13. - 18. mars: USCAP, Vancouver, Canada

 

Avholdte norske kurs, digitalisert

Tidligere kurs, med foredrag, snittsamlinger mm finner du her

Lenke til Kurskatalologen

For påmelding til norske kurs: logg deg inn og bruk lenke via kurskatalogen!
Se legeforeningens kurskatalog her.

Hvordan fylle ut dødsattester.