Kurs/kongresser

Informasjon om kurs og kongresser i patologi.

Etter omleggingen av spesialistutdanningen er det Regionalt utdanningssenter som har ansvaret for kursene som inngår i spesialieringen. Kursene kunngjøres på spesialisthelsetjenesten.no, og kurslisten kan filtreres på bl.a. spesialitet. Patologispesifikke kurs blir også lagt inn i listen nedenfor.

En rekke nettsteder har lister over kurs:
Pathology outlines er ganske oversiktlig, men har mest amerikanske kurs.
Harvard Medical Schools utdanningsavdeling har en rekke kurs for patologer.
European Society of Pathology (ESP) informerer også om mange fine kurs og seminarer i nyhetsbrevet som sendes regelmessig til medlemmer av ESP. Nyhetsbrevene er også tilgjengelige på nettsiden deres.
Weill Cornell Medical College arrangerer også gode kurs regelmessig.
I Polen arrangeres flere kurs med gode internasjonale foredragsholdere, se nettsiden deres.

Meld gjerne fra til nettredaktør om viktige kurs eller møter, oppdateringer eller feil i listen.