Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Diagnostiske metoder i patologi 2017

22. mars 2017

Før årsmøtet i Tromsø 2017 ble det avholdt kurs i diagnostiske metoder.
Kurset var firedelt:
1) Digital patologi, fra teori til praksis
2) Histokjemi/Histologiske farginger, er de fortsatt nyttige?
3) Molekylærgenetiske metoder og praksis
4) Kvalitetssikring

Kursheftet og bidragene som pdf kan lastes ned til høyre.