Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

FNAC. 2011

26. februar 2012

Kurset ble avholdt 16.mars 2011. Kursleder Marius Lund-Iversen, OUS.

Se også digitaliserte preparater her.