Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Hode-hals patologi 2018

Kurset ble avholdt ved OUS.
Kursleder: Peter Jebsen.
20. februar 2018