Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Ikke neoplastisk gastrointestinal patologi 2014

Kurs O-26168Kursleder: Solveig Norheim Andersen, Ahus.Snittene ligger digitalt: se bruksanvisning under for detaljer om pålogging.Forelesningsfiler: hentes ned som vedlegg nedenfor.
26. mars 2014