Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Ikke-neoplastiske tilstander i lungepatologi. 2011

Kurs nr TØ-25319, Tromsø 26. - 27. mai 2011.
26. februar 2012

Se vedlegg for program.

Lenke til de digitale snittene fungerer dessverre ikke lenger:
digitale snitt fant du her .Brukernavn: ahusedu, passord: 2011. Bruk Userlogin - Digital slides.)  
Diagnoseliste (nedskrevet av kursdeltakere) finner du til høyre.

Foredragene til Nada Zafran Groh om klinikk, Trond Mogens Aaløkken om bildediagnostikk og Erik Heyerdahl-Strøm om diagnostiske mønstre og transplantasjoner  kan du hente ned til høyre på siden.

Foredragene til Helmut Popper legges ikke ut, men finnes på papir i kursheftet. Spør nærmeste kollega som var på kurset om å få låne heftet  - eller send en mail til web-redaktøren.