Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Immunhistokjemi for patologer 2021

Siden blir oppdatert.
21. mars 2021

Kurset ble avholdt som videokonferanse 17. mars 20212 i forbindelse med DNPs årsmøte.
Kursledere: Jan Klos og Assia Bassarova

Program:
09.30 - 10.00: Kaffe og registrering/oppkobling.

10.00 - 11.50
Introduction, WISB, 5 min.
Basics of technology and QA in immunohistochemistry, SKIV, 50 min.
Interpretation pitfalls in immunohistochemistry, KLJA, 50 min.
Comments and questions, 5 min.

11.50 - 12.35: Lunsj

12.35 - 14.35
Diagnostic immunohistochemistry of skin disease, BAAS, 60 min.
Unknown primary tumour by immunohistochemistry, KLJA, 55 min.
Comments and questions, 5 min.

14.35 - 14.55: Kaffe

14.55 - 16.50:
ABC of targeted therapy - molecular background, JAEM, 45 min.
IHC equivalents/surrogates of molecular tests, BAAS, 45 min.
Do we need support in immunohistochemistry? KLJA, 20 min.
Comments and questions, 5 min.

16.50 - 17.10: Kaffe

17.10 - 18.00:
Cost effective use of immunohistochemistry, BAAS, 45 min.
Closing remarks, WISB, 5 min.

Speakers:
Invited: co-chair Assia Bassarova (BAAS)
Stavanger: Ivar Skaland (SKIV), Emiel Janssen (JAEM), Jan Klos (KLJA), Susanne Buhr-Wildhagen (WISB)