Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Kutane lymfomer. 2011

26. februar 2012

Kurset ble avholdt 16.mars 2011. Kursleder var Jan Delabie, OUS. De fleste foredrag er lagt ut her som pdf.

Se bruksanvisning for hvordan finne digitaliserte snitt her: