Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Leverpatologi 2017

31. januar 2018

Kurset ble avholdt 19.-20.oktober 2017 i Oslo, kursleder Tor Jac Eide fra OUS Rikshospitalet.

Kurshefte laster du ned til høyre.
Lenke til digitale snitt finner du her: 
http://kurs3.interpath.no 
Bruker: Leverkurs2017
Passord: lever17