Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Lymfomer 2012

25. februar 2012

Kursledere var Jan Delabie og Ulla Randen, begge OUS

Kurskasus ligger på Interpath, lenke her.

Brukernavn: lymfom
Passord: lymf123