Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Mammapatologi 2013

14. mai 2013

Kurs B-27276, Bergen 25.- 26. april 2013.

Faglig stoff fra kurset finner du som enkelt-kapitler under Faggruppe Mammapatologi.

De digitale snittene finner du her:
http://kurs3.interpath.no

Brukernavn; mampat2013
Passord: MammPat123