Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Neoplasmer i gastrointestinaltraktus 2018

Side under arbeid, mer følger
21. februar 2018

Kurset ble avholdt 18.-19.januar 2018 på Ahus. Kursleder Lars Gustav Lyckander.