Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Neoplastisk lungepatologi, Trondheim 2014

11. juni 2014

Snittsamlingen ligger på nett:
Link: http://kurs3.interpath.no
Brukernavn:lungpat2014
Passord: neopat123

Diagnoserlisten kan lastes ned som pdf.

Kurshefte ligger ikke fritt tilgjengelig, men kan tilsendes på særskilt forespørsel til kursleder Sissel.Gyrid.Freim.Wahl@stolav.no