Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Obduksjon, dødsårsaker og ikke-neoplastisk neuropatologi. 2010

26. februar 2012

Kurs 24722 Trondheim 3.2.-5.2.2010