Den norske patologforening

Obduksjon, dødsårsaker og ikke-neoplastisk neuropatologi. 2010

Foredrag ikke-neoplastisk nevropatologi

26. februar 2012

David Scheie og Ellen-Ann Antal ønsket ikke sine foredrag åpent tilgjengelig, men kan eventuelt oversende disse ved interesse.