Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Ovarialtumores 2014

24. november 2014

Kurset er lagt opp som et snittseminar. Kursheftet og foredragene med beskrivelse av de enkelte kasus  kan lastes ned fra høyre.

Lenke til nettside med kurskasus:     http://kurs3.interpath.no
Brukernavn
: Ovarie2014
Passord: OvAry123

Navigasjon: (mus med rullehjul er nesten et «must») Zoom in/ut vhj av rullehjul på musa
Alternativ:
Zoom in: klikk i bildet med venstre musetast.
Zoom ut: klikk i bildet med venstre musetast + SHIFT tast
Bevege seg i snitt: Dra i bilde med venstre mustast nede

I fullskjerm: Som over (rullehjul på mus virker IKKE i fullskjerm)