Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Perinatalpatologi, inkludert placenta 2015

22. september 2015

Kurs O-30185 fra 12.-14.oktober 2015 består av snittseminar og foredrag over enkelt-temaer.

Snittseminaret er digitalt. Lenke til snitt og de enkelte kasuspresentasjoner finner du i mappen nedenunder.
Kurskompendiet inneholder filene slik de lå i papirversjonen.
Presentasjonene er samlet i mappen Presentasjoner

Kurskomiteen besto av patologenen Borghild Roald, Aage Erichsen, Gitta Turowski og Sigrid Bjørnstad.