Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Solide svulster hos barn 2013

The lecturers are generously allowing Norwegian pathologists to share their presentations, which may be downloaded under in "Vedlegg". The file from Rita Alaggio was large and has to be downloaded in 3 parts.
De enkelte foredrag vil legges ut her som de blir ferdige for publisering.
19. februar 2013

Kursdato 14.mars 2013, Britannia hotell, Trondheim.
Kursleder Christina Vogt, St. Olavs Hospital.

Kasus til kurset ligger digitalt: http://kurs2.interpath.no

Brukernavn: sshb2013
Passord: sshb123
 
Navigasjon: zoom in/ut vhj av rullehjul på musa, eventuelt; Zoom in: klikk i bildet med venstre mustast  Zoom ut: klikk i bildet med venstre mustast når du holder SHIFT knappen nede.
Bevege seg i snitt:
Holde SHIFT tasten nede mens man bruker musa mens man holder venstre mustast nede.
Kan kjøres i fullskjerm, men da kan man ikke zoome vhj rullehjul på mus.