Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Thyreoideapatologi, Bergen 2014

2. juni 2014

Snittene ligger digitalt på  http://kurs3.interpath.no

 

Brukernavn: thyro2014
Passord: tyro123

Diagnoselisten kan du laste ned som pdf.
Flere spørsmål om kasus: kursledelse ved Lars Akslen Haukeland