Den norske patologforening

Tidligere norske kurs - digitalisert

Uteruspatologi 2016

4. februar 2016

Snittseminaret finner du digitalt på
kurs3.interpath.no <http://kurs3.interpath.no
Brukerid: UT2015  Passord: UT123-2015
Kurskasus ligger i mappen ”Uterus2015”

Kurshefte og alle foredrag kan lastes ned til høyre.