Æresmedlemskap i Den norske patolog forening 2020

Ying Chen, avdelingsleder og overlege ved Avd. for patologi, OUS, født 1960

Ying Chen, født i Shanghai, Kina. Utdannet lege i Shanghai i 1983 og norsk legeautorisasjon i 1992. Spesialistutdanning i patologi fra Rikshospitalet. Ansatt som overlege ved avd. for patologi, sykehuset i SiA, 2000 – 2002 og deretter Vestfold, Tønsberg i 2002. Overtok i 2004 stillingen som avdelingssjef / avd. overlege her. Overtok i 2011 stilling som avdelingssjef ved avd. for patologi ved Akershus Universitetssykehus. Siden juli 2017 ansatt som avdelingsleder/overlege ved avd. for patologi, Oslo universitetssykehus (omfatter de tidligere fire avdelinger på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål og Aker).

Holder i tillegg på med å avslutte doktorgrad, som PhD-kandidat ved Universitetet i Bergen fra 2015. Tema er prognostisk betydning av elastose i vev med brystkreft.
Hun har mangeårige verv i norsk patologi: Leder for Norsk forening for klinisk cytologi 2005 til 2008. Styremedlem i Den norske patologforening siden 2006 og leder 2012-2018.

Som person beskrives hun som: Positiv, åpen, samvittighetsfull, arbeidsom, løsningsorientert og ansvarsbevisst. Har evner til å stimulere, påvirke medarbeidere, slik at alle kan bidra til nytenkning og bedre tverrfaglig samhandling. I tillegg ser hun med ydmykhet på sin leder rolle og opplever at kontinuerlig læring en viktig del av denne jobben. Dette bidro også til at hun fikk Legeforeningens lederpris for 2018.

Sist og ikke minst er hun kreativ og ikke fremmed for å bidra med både sang og dans i ulike sammenhenger. Uforglemmelig er hennes innslag ved DNP årsmøtet 2018: «Patologi – Norge rundt»!

Hun nomineres herved som æresmedlem av Den norske patologforening.