Æresmedlemskap i Den norske patolog forening 2023

Solveig Norheim Andersen, Professor Emeritus, født 1951.

Kandidaten er utdannet lege ved universitet i Oslo i  1979. Spesialistutdanning i patologi fra Rikshospitalet i 1989 og ble spesialist i patologi i 1989. Hun har hatt studieopphold ved St. Mark’s hospital, London, England våren 1987. Stipendiat Den norske Kreftforening 1990 - 1995 ved Rettsmedisinsk institutt og tok en doktorgrad i 1999 med tittel “Prognostic significance of classical versus immunological and molecular cancer markers – a study of the large bowel”, som omfattet 7 papers. Hun har totalt over 70 publikasjoner og mottok Marie Spångbergs pris fra Den norske Legeforening for beste artikkel med kvinnelig 1. forfatter i 1999 for artikkelen «Villous, hypermucinous mucosa in longstanding ulcerative colitis shows high frequency of K-ras mutation”. Der ble det benyttet manuell mikro-disseksjon av små områder vev fra 261 biopsier fra kolonslimhinnen der det ble ekstrahert DNA og deretter gjort mutasjonsanalyser mhp K-ras mutasjoner i codon 12 og 13». Hun har vært ansatt som avdelingsoverlege ved Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus, 2000 – 2011 og tok en mastergrad v/ Senter for helseadministrasjon UiO i 2002. Hun fikk Professor II, UiO, fra 2007 og Professor emeritus i 2021 da hun gikk av med pensjon. Hun har vært ansvarshavende patolog i IBSEN-studien i 10 år med kontroll av IBD-pasienter 20 år etter inkludering og videre fremover. Kandidaten har hatt mangeårige verv, bl. a. leder av gastro-faggruppen i DNP fra rundt 2000 til 2017 og var leder av kurskomiteen for Patologforeningens kurs i gastrointestinal-patologi i 2009 og 2014 og har vært med å holde en rekke kurs for patologer og leger i spesialisering. Hun har holdt diverse innlegg på Patologforeningens årsmøter og deltatt ved internasjonale kurs og kongresser, bl.a. i British Society of Neuropathology og Gloucestershire Gastrointestinal Pathology Course (GGIPC) og tok med nye kunnskap tilbake til Norge. Hun i alle år ment at patologer i første rekke skal ha fokus på pasientene, med korrekte og raske svar. Hun brukt mye av sin fritid for å være på jobb, stiller opp alltid for pasienter, kolleger, studenter og klinikere. Medisinstudentene har gitt tilbakemeldinger at hun er flink til å formidle kunnskap og entusiasme for patologifaget. Hun er vennlig, tålmodig, hjelpsom og stiller alltid opp når man spør om hjelp.  I tillegg har hun stor omsorg for andre mennesker og er opptatt av et godt arbeidsmiljø på avdelingen og viser gode etiske holdninger til avdelingens LIS-leger.

Hun er interessert i klassisk musikk og ekstremt god til å spille piano. Hun deltok i Ungdommens pianomesterskap og debuterte som akkompagnatør i Universitets aula. Hun spilte piano under disputasen på selvvalgt prøveforelesning om «Franz Schubert - hans liv, musikk og sykdommer» og stiller alltid opp for mange musikkinnslag i DNPs diverse arrangementer, bl. a. årsmøtene og tidligere jubileer.