Den norske patologforening

Æresmedlemmer

Utnevnelse 1995

19. februar 2012

Leif Jørgensen er det andre æresmedlem med en stor del av sitt virke innen rettsmedisinen (det første var Torvald Stokke, æresmedlem fra 1983). Leif Jørgensen ble blant mye annet hedret for sitt virke som mangeårig leder av Spesialitetskomiteen i patologi, fra 1987 til 1997.

Et intervju med Leif Jørgensen om hans virke som forsker og pensjonist kan du lese i lokalavisen Øyene, se ruten til høyre på siden. 

Leif Jørgensen døde i 2015. 

Æresmedlem Leif Jørgensen er død.
14. september 2015 døde professor emeritus Leif Jørgensen, 89 år gammel. Leif Jørgensen satte ikke bare spor som forsker, underviser, administrator, rettsmedisiner og diagnostisk patolog, men var i alle år også aktiv i Den norske legeforening og patologforeningen, der han hadde en rekke oppgaver og verv. Blant mye annet ledet han spesialitetskomiteen i ti år, fra 1987. I 1995 ble han hedret med æresmedlemskap i DNP. I 1998 mottak han Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt virke innen akademia og vitenskap.
Vi hedrer hans minne.
 
Leif Jørgensen døde mandag 14. september på Nøtterøy, 89 år gammel, etter lengre tids sykdom. Han bosatte seg på Teie på Nøtterøy etter oppnådd pensjonsalder, men var i lang tid fortsatt aktiv i Tromsø, dit han pendlet. Han forteller selv om sin bakgrunn og karriere i et intervju i lokalavisa Øyene. Intervjuet, som fint gjenspeiler hans hyggelige vesen og lune sans for humor,  finner du her. På samme sted finner du detaljer om hans yrkesmessige og forskningsmessige karriere, ført i pennen av ham selv i anledning søknad om lønnsforhøyelse i 1994 og som han selv mente egnet seg som dokumentasjon i anledning æresmedlemskapet.  

Leif var en vesentlig kraft bak oppbyggingen av universitetet og patologiavdelingen i Tromsø og hadde sin siste del av sitt yrkesaktive liv der. Det er derfor naturlig at flere av hans kolleger fra Tromsø har bidratt til nekrologen i Aftenposten, som du finner her.