Den norske patologforening

Æresmedlemmer

Utnevnelse 2014

30. mars 2014
Ole petter Clausen beskåret.JPG

Ole Petter F Clausen nytt æresmedlem

Professor emeritus Ole Petter Fraas Clausen ble oppnevnt som æresmedlem på årsmøtet 27.mars 2014, i Oslo.

Ikke mange har deltatt på like mange årsmøter i DNP og bidratt med like mange innlegg som foreningens nye æresmedlem: nylig pensjonerte professor i patologi Ole Petter Clausen ved Rikshospitalet. I tillegg til en imponerende forsknings-CV, framhevet styret også blant annet hans innsats i undervisningen, både overfor studenter og med kurs i spesialistutdanningen.