Utnevnelse 2017

Jan Vincents Johannessen med diplom
Jan Vincents Johannessen med diplom

Jan Vincents Johannessen nytt æresmedlem

Et æresmedlemskap på overtid, uttalte styremedlem Rolf Bruun Bie i sin tale til Jan Vincents Johannessen. JVJ er mannen bak DNPs karakteristiske logo, som han kreerte i anledning DNPs 75 års jublieum i 1998. I tillegg er han Norges eneste patolog med kjendis-status, en av våre yngste og lengstsittende sykehusdirektører og  den yngste og til nå eneste norske president i Den europeiske patologforening.
 
 Jeg føler meg fortsatt som patolog, sa JVJ under sin tale til årsmøtet, og beskrev sine tilsynelatende  tilfeldige livsvalg. Gi f.. og ha det gøy, var hans råd til patologene. Og husk at det er dere som sitter med fagkunnskapen og som derfor må trekkes inn i beslutningene. Uten fagkunnskap går helsevesenet ikke rundt.

Årsmøtet delte ut T-skjorter med DNPs JVJ-designede logo til alle bidragsytere. Det nye æresmedlemmet bemerket at det var første gang han fikk overrakt en premie han hadde laget selv....

DNP logo
DNP logo