Utnevnelser 1983

Æresmedlemmer første gang oppnevnt i 1983. Ideen var Jan Vincent Johannessens og DNPs formann Olav A. Haugen og leder av IAP Olav Hilmar Iversen sto for oppnevnelsen. Olav Hilmar Iversens tale med de fem oppnevntes biografier gjengis i sin helhet i vedlegget i rammen til høyre.

Aagot Christie Løken, nekrolog

Tidligere spesiallege i nevropatologi ved Rikshospitalet, Aagot Christie Løken, døde etter lang tids sykdom 1. januar i 2007.  Hun ble 95 år gammel.  Med henne er en av de sentrale skikkelser i norsk laboratoriemedisin gått bort.

Prestedatter Aagot Christie ble først utdannet som laboratorietekniker ved Rikshospitalet.  Hun var usedvanlig dyktig og ble raskt oppdaget av professor Leiv Kreyberg som foreslo at hun skulle studere medisin og utdanne seg i nevropatologi.  Slik ble det.  Studiene ble avbrutt av krigen, og den medisinske student arbeidet flere år som kommunelege.  Uredd som hun var, ble aktivt undergrunnsarbeid mot tyskerne en naturlig tilleggsoppgave. 

Etter krigen avsluttet hun sine studier og fikk spesialutdannelse i nevropatologi i USA.  I 1951 ble hun ansatt som prosektor i nevropatologi ved Rikshospitalet, og hun ble derved Norges første nevropatolog.  I 1958 ble hun spesiallege samme sted, en stilling hun beholdt til hun gikk av for aldersgrensen i 1978.

Aagot Christie Løken var en uhyre dyktig og sikker diagnostiker, og hun opparbeidet raskt stor kollegial respekt og tillit nasjonalt og internasjonalt.  Ved sin rasjonelle undervisning for studenter og leger var hun med å prege kommende generasjoner i nevropatologi, nevrologi, nevrokirurgi og nevroradiologi.  Hun publiserte en rekke vitenskapelige arbeider og flere lære- og håndboksartikler.  Ved sin faglige autoritet og sin utpregete evne til samarbeide ble hun også et respektert medlem av en rekke nasjonale og internasjonale faglige komiteer.

Aagot Christie Løken var den første kvinnelige formann i Norsk nevrologisk forening, og ble senere æresmedlem i foreningen Hun ble også æresmedlem av Den norske patologforening.  Hun var en av få utenlandske leger som var fullt medlem i British Neuropathological Society, en forening hun også ble æresmedlem av.  Hun var sentral i opprettelse av Skandinavisk nevropatologisk forening hvor hun senere ble formann.  Ved sitt arbeid her var hun med å legge grunnlaget for det gode samarbeide over landegrensene som senere har vedvart.

Ved siden av sitt arbeid på Rikshospitalet hadde Aagot Christie Løken også krefter til en krevende dobbeltrolle som perfekt vertinne i et uvanlig gjestfritt og åpent hjem.  Ved sitt store kunnskapsnivå og sitt kultiverte og vinnende vesen var hun en utmerket ambassadør for sitt fag og sitt land.

Vi, hennes nære medarbeidere gjennom mange år, vil bevare hennes minne i respekt og takknemlighet.

 

Kari Skullerud og Ansgar Torvik