Utnevnelser 2012

æresmedlemmer 2.JPG

 Fem nye æresmedlemmer ble oppnevnt på årsmøtet i Bergen, her avbildet under den høytidelig kåringen under festmiddagen 9.mars. Fra venstre i bildet: Overlege og førsteamanuensis Leif Bostad, Haukeland universitetssykehus, professor emeritus Helge Stalsberg, Universitetet i Nord Norge, professor emeritus Olav Anton Haugen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, nylig pensjonert direktør for Det norske Kreftregister Frøydis Langmark og overlege og professor Tor Jacob Eide, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.