Utnevnelser 2015

Tre nye æresmedlemmer ble oppnevnt på Årsmøtet i Stavanger:


Ole didrik Lærum

Professor emeritus Ole Didrik Lærum (født 1940)  er ikke bare kjent for sine interesser og evner innen musikk og historie (sist nå Kuriosa-serien i Tidsskriftet!), men har vært og er i fronten når det gjelder metodeutvikling og forskning i patologien. I anbefalingsbrevet er det først og fremst hans forskning som vektlegges, men Lærum er blant mye annet også en begavet foreleser, med evne til å fange sitt publikum, uansett tema.
Ole Didrik Lærums historiske interesser omfatter også Den norske patologforening. Historisk materiale om DNP er i hovedsak innsamlet av ham. Se også Historisk Materiale.

Jahn M Nesland

Professor og overlege Jahn M. Nesland (født 1951) har vært en pådriver for innføringen av molekylære teknikker i patologien og vært en fremsynt leder av Avdeling for patologi ved Det Norske Radiumhospital. Nesland har hatt et sterkt fokus på forskning og bidratt til å trekke patologer aktivt inn i dette, også som veileder. Som avdelingsleder så han tidlig behovet for å rekruttere patologer også internasjonalt og ledet en avdeling preget av ekspertise fra hele verden. Han har vært aktivt deltagende i organisatoriske spørsmål i DNP over flere perioder.

Cecilie Alfsen

Overlege og 1.amanuensis G. Cecilie Alfsen (født 1955)  er i de siste årene best kjent for norske patologer gjennom sitt arbeid som nettredaktør, men har vært aktiv i foreningen gjennom en rekke verv og oppgaver fra 1986. Hun tiltrådde som leder av foreningen i jubileumsåret 1998 og bidro i sin 4-årige periode med å hente foreningen sterkere fram i offentligheten. Hennes engasjement i obduksjonspatologien ble spesielt fremhevet av styret.