Den norske patologforening

2015 Stavanger

Faggruppenes bidrag 2015

For andre år på rad er første del av årsmøtet viet faggruppene. Åtte faggrupper kom med bidrag, som du kan laste ned.
19. mars 2015