Frie foredrag Stavanger 2015

Flere av de frie foredragene finner du i sin helhet her, til høyre.
Ikke alle bidrag publiseres her, blant annet når senere publikasjon er planlagt.
Det henvises til kursheftet for sammendrag av innholdet. De som ønsker flere opplysninger om foredragene bes henvende seg til foredragsholderne.