Den norske patologforening

Årsmøter

2018 Bergen

Innkalling med sakspapirer til den fagpolitiske delen av årsmøtet og styreleders gjennomgang av aktivitetet i 2017 (årsrapporten 2017) finner du i vedleggene.
13. mars 2019

Årsmøtepapirer (årsmelding og aktivitetsoversikt) finner du under Årsmeldinger.

Programhefte med sammendrag finner du digitalt her.

Bidragene fra faggruppene med siste nyheter kan du laste ned under i vedleggene.

Påskeeggene ligger på www.interpath.no  (Påloggingen er selvforklarende, du oppgir e-postadresse og lager et passord. Klikk Select an Image, Pathology courses, Current course. Sykehistorien fremkommer ved å bruke "i" i verktøylinjen til venstre.)

Påskeeggspresentasjonene finner du som vedlegg under.
Påskeegg nr 3 av Anna Myrmel Sæle
Påskeegg nr 8 av Guro Horni Gløersen.