Den norske patologforening

Historisk materiale

Gamle arkiver

18. februar 2012

Foreningens arkiver er bevart fra 1984 og lagret i Kreftforeningens kjellerarkiv.