Den norske patologforening

Historisk materiale

Historiske bilder

Fotografier fra patologmøtene bidrag fra professor Ole Didrik Lærum, Gades institutt Haukeland, i anledning DNPs 75-års jubileum 1998.
Lærm holdt også jubileumsforedraget over Gades institutts 100-års jubileum i Bergen på årsmøtet 2012. Hele foredraget, som inneholder en rekke historiske bilder fra Gades utrolige historie og staben der, kan du laste ned som pdf fra vedlegget nederst til høyre.
Lærums historiske artikler om Georg Fredrik Gade og Magnus Haaland i Tidskriftet finner du her.
9. november 2011