Den norske patologforening

Historisk materiale

Logo

21. februar 2012

I anledning 75-års jubileet i 1998 ble det utlyst en konkurranse om logo for foreningen. Vinner-forslaget kom fra patolog Jan Vincents Johannessen, daværende direktør ved Det norske Radiumhospitalet. Logoen er enkel, norsk i fargevalg og gir assosiasjoner til diagnostisk treffsikkerhet og til patologenes to viktigste verktøy: øyet og mikroskopet.