Den norske patologforening

Historisk materiale

Tidligere styreformenn og ledere

19. februar 2012

 

År/periode Formenn/Ledere

  1923-1935   

Francis Harbitz

1935-1940

Georg Waaler

1940-1944

Ole Berner

1945-1947

Leiv Kreyberg

1948-1949

Leif Otto Borgen

1950-1951

Olav Torgersen

1952-1953

Thomas Vogelsang

1954-1955

Einar Hval

1956-1957

Sverre Dick Henriksen

1958-1959

Reidar Eker

1960-1961

Oscar Lahelle

1962-1963

Torvald Stokke

1964-1965

Christian Lerche

1966-1967

Eivind Myhre

1968-1969

Arve Lystad

1970-1971

Fredrik Skjørten

1972-1973

Ivar Ørstavik

1974-1975

Åsmund Kjærheim

1976-1977

Berit Hovig

1978-1979

Lars Aage Solberg

1980-1981

Frøydis Langmark

1982-1983

Olav Haugen

1984-1985

Flora Hartveit

1986-1987

Peter Lexow

1988-1991

Rolf Gundersen

1992-1995

Steinar Aase

1996-1997

Johan Eide

1998-2001

G. Cecilie Alfsen

2002-2003

  Inger Nina Farstad/Roger Bjugn  

2004-2005

Tor J. Eide

2006-2007

A. Kathrine Lie

2008-2011

Lars Akslen

2012- 

Ying Chen