APMIS publiserer abstrakter fra DNPs årsmøter!

Norsk APMIS redaktør Lars Akslen orienterte årsmøtet om denne muligheten, som nå er en realitet. Les mer om hvordan!
APMIS Logo
APMIS Logo

Publikasjon av abstract i APMIS.

APMIS har sagt seg villig til å publisere abstract (forskningsinnlegg) fra årsmøtene i de skandinaviske foreninger for patologi og mikrobiologi. Som det ble orientert om ved årsmøtet 2006 i Trondheim, vil vi i DNP forsøke dette for kommende årsmøte 2007.

Abstractene må skrives på engelsk. De vil bli vurdert av en faglig komité (som tidligere), før de aksepteres for presentasjon på årsmøtet. De sendes deretter til APMIS og vil bli trykket på slutten av et ordinært hefte (november-nummeret) som så vil bli tilgjengelig for møtets deltagere. Abstractene publiseres således internasjonalt.

Frist for innsending av abstract til årsmøtet, dersom tidspunkt for møtet er som tidligere, vil være rundt 1. september. Detaljer om dette vil bli meddelt direkte fra møtets arrangører. En faglig komité vil vurdere abstractene i løpet av ca. 2 uker, før de som blir akseptert sendes videre til APMIS, som vil trenge ca. 8 uker for produksjon. Tidsskriftet trykkes og eksemplarer til alle møtedeltagere sendes direkte til sted for møtet.

APMIS håper at dette vil være av interesse for DNP´s medlemmer, og at ordningen vil stimulere til å bidra med forskningsinnlegg ved årsmøtet, samt til økt bruk av APMIS generelt (lesning og publisering).

 

21.05.2007.

Lars A. Akslen

Nasjonal redaktør i APMIS

«APMIS, formerly Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica, has been published since 1924 by the Scandinavian Societies for Medical Microbiology and Pathology. The aim is to publish original research in the fields of pathology, microbiology and immunology, and from related developing areas of modern biomedicine.»