Den norske patologforening

Styremøter i perioden 2014 - 2015

26. januar 2015

23. januar 2015

INNKALLING STYREMØTE I DEN NORSKE PATOLOGFORENING 

Legenes hus mandag 26. 01. 2015, kl. 10-16 

Saksliste 

Sak 1/15         Godkjenning av saksliste og innkalling

 Sak 2/15         Godkjenning av referat fra styremøtet 18.11.2014

 Sak 3/15         Godkjenning av referat fra faggruppeseminaret 19.11.2014

 Sak 4/15         Orienteringssaker

Besøk av Fagavdelingen fra DNLF

Høringer

Endring i styremedlemmer

Patologirapporten

Pakkeforløp

Immunkurs i Krakow

Nye medlemmer i Nasjonal Prostata- og Nyreregister og blæregruppen

Kvalitetsgruppen til Mammografiscreening 

Sak 5/15         Årsmøtet 2015 og årsrapporten v/Ying 

Sak 6/15         krav til antall obduksjoner i spesialitetsutdanningen i patologi v/Sverre 

Sak 7/15         Rettsmedisinsk kurs v/Ying 

Sak 8/15         Utdanningsplan, Kurs- og undervisningsutvalg (KUU) v/Ingvild 

Sak 9/15         Oppdatering av faggrupper og utvalg DNP v/Ying 

Sak 10/15       Status fra Kvalitetsutvalget (KU) v/Tor-Arne 

Sak 11/15       Status fra Forskningsutvalget (FU) v/Lars 

Sak 12/15       Stipend 2015 v/Lars 

Sak 13/15       Oppdatering av veilederen, status v/Sverre

 Sak 14/15       Æresmedlemmer v/Ying       

 Sak 15/15       Status økonomi og budsjett 2015 v/Ingvild

 Sak 16/15       Eventuelt

 

REFERAT: se vedlegg til høyre