29. august 2017 Avdelingslederseminar

Innkalling til avdelingsleder-seminar 2017

Tid: tirsdag 29 august. 2017, kl. 11:00-17:00. Sted: Gardermoen Radisson Blu Hotel

Program

 11:00 – 11:05              Velkommen v/Chen

 11:05 – 11:15              DNPs strategiplan 2014-2016 v/Chen

 11:15 – 11:30              Kvalitetsarbeid v/Mangrud

 11:30 – 11:45             Forskning v/Wik

 11:45 – 12:00              Kurs og utdanning v/Lobmaier

 12:00 – 12:15             Digitalpatologi v/ Rolf

 12:15 – 13:15             lunsj

 13:25 – 13:55              Status Helse Nord fra Tromsø og Bodø                      

 13:55 – 14:20              Status Helse Midt-Norge fra Trondheim og Molde/Ålesund

 14:20 – 15:00              Status Helse Vest fra Haukeland, Stavanger og Førde

 15:00 – 15:15              Pause

 15:15 – 16:15               Status Helse Sør-Øst fra Sørlandet, Telemark, Tønsberg, Drammen,
OUS, Ahus, Innlandet og Fredrikstad

 16:15 – 16:30               Status privat lab. 

16:30 – 17:00              Oppsummering og veien videre v/Chen