Kurs og utdanningsutvalg

Mandat

Kurs og utdanningsutvalgets (tidligere Fagutvalget) hovedoppgave er å overvåke at fagkurs blir holdt med jevne mellomrom, for

å sikre en god faglig utvikling hos spesialistkandidatene og etterutdanning av ferdige

spesialister. Utvalget skal være orientert om planlagte og avholdte etterutdanningskurs

i regi av Den norske legeforening, basert på rapportering til Fagutvalget fra

kursarrangøren. Utvalget leverer årlig rapport om sin virksomhet, som del av

Årsmeldingen til DNP.

 

Oppnevning og funksjonstid: Som regulert av vedtektene velges kurs og utdanningsutvalget av Årsmøtet med en funksjonstid som følger styret (2 år).

 

 

Vedtatt i årsmøtet mars 2009