Den norske patologforening

Mandat og retningslinjer for utvalg mm

Kvalitetsutvalg

21. februar 2012

Mandat

Kvalitetsutvalget har som oppgave å arbeide for overordnete faglige retningslinjer,

veiledere og standarder innenfor faget, i nært samarbeid med styret. Utvalget

rapporterer til styret i foreningen, og det er styret som beslutter hva det ønsker

utvalget skal arbeide med. Kvalitetsutvalget skal lage en årlig rapport over egen

aktivitet, og rapporten skal inngå i DNP`s årsmelding.

 

Oppnevning og funksjonstid: Kvalitetsutvalget oppnevnes av styret for en periode

på 4 år.

 

 

Vedtatt i årsmøtet mars 2009