Den norske patologforening

Vedtekter/Retningslinjer

The Norwegian division of international academy of pathology - IAP

Fra 1982 er medlemmer i DNP også medlemmer i IAP. Fordi DNP er en underforening av legeforeningen, er medlemskap av ikke-leger (feks veterinærer og tannleger) utelukket. Norske IAP er derfor organisert ut fra en "siamesisk" modell, med et parallelt IAP-styre, der IAPs leder eller nestleder skal være medlem av DNP-styret. I praksis har dette vært IAP-leder. Kasserer og sekretær-funksjonene har stort sett vært sammenfallende.
21. februar 2019

De første årene etter stiftelsen av den norske divisisjonen var aktiviteten først og fremst preget av faglige møter mellom humanpatologer og dyrepatologer i Oslo-regionen. De siste årene har antall rene IAP-medlemmer vært få og noen ny rekruttering har ikke funnet sted. IAP Norge har derfor ikke hatt noen selvstendig aktivitet de siste årene.