The Norwegian division of international academy of pathology - IAP

Fra 1982 er medlemmer i DNP også medlemmer i IAP. Fordi DNP er en underforening av legeforeningen, er medlemskap av ikke-leger (feks veterinærer og tannleger) utelukket. Norske IAP er derfor organisert ut fra en "siamesisk" modell, med et parallelt IAP-styre, der IAPs leder eller nestleder skal være medlem av DNP-styret. I praksis har dette vært IAP-leder. Kasserer og sekretær-funksjonene har stort sett vært sammenfallende.

De første årene etter stiftelsen av den norske divisisjonen var aktiviteten først og fremst preget av faglige møter mellom humanpatologer og dyrepatologer i Oslo-regionen. De siste årene har antall rene IAP-medlemmer vært få og noen ny rekruttering har ikke funnet sted. IAP Norge har derfor ikke hatt noen selvstendig aktivitet de siste årene.