Vedtekter for Den norske patologforening

Foreningen er fra 01.01. 2007 av sentralstyret i Dnlf den 18.01.07 godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten patologi
Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den 01.12.06 og erstatter tidligere lover.

Vedtektene er endret av årsmøtet 15.03.13