Bli medlem i NAF

Er du medlem i Norsk anestesiologisk forening? Hvis ikke, oppfordrer vi deg med dette til å melde deg inn!

Kjære anestesilegekollega!

Er du medlem i Norsk anestesiologisk forening? Hvis ikke, oppfordrer vi deg med dette til å melde deg inn!

Norsk anestesiologisk forening (NAF) er en fagmedisinsk forening innen Den norske legeforening. Du må være medlem i DNLF for å bli medlem i NAF. De fleste leger som arbeider innen anestesi og intensivmedisin i Norge er medlemmer i NAF.

NAF arrangerer hvert år et høstmøte, som består av faglig innjold samt årsmøte i foreningen. Høstmøtet arrangeres alltid i uke 43 hvert år, og lokalt ansvar for arrangementet går på rundgang mellom universitetssykehusene.

Høstmøtet skal ha en høy faglig standard og det søkes derfor godkjenning som kurstimer i spesialistutdanningen. Norske og utenlandske eksperter inviteres til å holde "state of the art" forelesninger, og det er alltid mye å lære. I tillegg har vi sesjoner for frie foredrag der alle våre kolleger oppfordres til å bidra. For å oppmuntre til videre faglig utvikling premieres noen abstrakt hvert år.

Høstmøtet har også en utpreget sosial karakter og er en av de beste mulighetene til å bli kjent med kolleger landet rundt! 

NAForum er foreningens tidsskrift og utkommer 4 ganger i året. Våre nettsider NAFWeb (denne siden)  holder deg løpende oppdatert om saker av interesse for anestesileger og innneholder nyttige og viktige lenker.

For alle som er medlem av Legeforeningen vil kontingenten til NAF være en del av kontingenten til DNLF, men pr dags dato tilkommer en liten ekstrakontingent for medlemsskapet i NAF. Spesialister i anestesiologi blir automatisk plassert i NAF, men leger i spesialisering må aktivt melde seg inn ved å sende en e-post til register@legeforeningen.no.

Velkommen som medlem i NAF!